Unimięs S.A.
ul. Powstańców Styczniowych 9,
32-500 Chrzanów

NIP: 6831705870, REGON: 351432443, KRS 0000652739

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 1 465 380 PLN
Członek Zarządu Igor Fortuna

Pozostałe zakłady:
Madej Wróbel
Peklimar

Sekretariat:

tel. 32 772 31 10
Mail: sekretariat@unimies.pl

Dział exportu:

tel. +48 695 802 870
Mail: export@unimies.pl

Kariera:
Dołącz do nas!